^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

W sobotę 7 czerwca 2014 r. w Ełku miała miejsce uroczystość zakończenia Peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji Ełckiej. W czasie uroczystej liturgii służbę podjęli harcerze z całej diecezji. Dziękujemy za włączenie się harcerzom z następujących hufców z naszej diecezji: Hufiec ZHP Ełk, Hufiec ZHP Augustów, Hufiec ZHP Gołdap, Hufiec ZHP Sokółka oraz dla Harcerzy z ZHR w Suwałkach. Dziękujemy również instruktorom, którzy towarzyszyli harcerzom podczas ich ofiarnej służby w ta upalna sobotę. Zapraszamy również do galerii.

 

 

Druhny i Druhowie,
38 Zjazd ZHP zdecydował o powołaniu Zespołu do spraw redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, który został utworzony decyzją Przewodniczącego ZHP dnia 25.02.2014 r. Członkowie zespołu to delegaci wybrani przez pozostałych przedstawicieli delegacji na Zjazd ze swoich Chorągwi.
Zespół pracuje od 09.03.2014 r. Odbył trzy spotkania, podczas których wyznaczył kierunki działania i opracował narzędzia badawcze.
Obecnie Zespół zwraca się z prośbą do harcerzy i harcerzy starszych o wypełnienie ankiety, która jest dostępna przez link zamieszczony poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/1GkfphQyCZHQDkM5UrvwrMbsRn-cy6pgeUKqqHUnBjvg/viewform?c=0&w=1

Czuwaj!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z członkiem zespołu z naszej diecezji, jednocześnie delegatem z choragwi Warmińsko-Mazurskiej  ZHP ks. hm. Przemysławem Przekopem - przekop.przemek@zhp.net.pl